MUA BÁN ĐỒ CỔ

Đồ cổ Việt Nam – Trung quốc

Tượng đá cao lanh thời Minh

Tượng đá cao lanh thời Minh Trung quốc

Danh mục: Tượng
Tượng Tũ chăn dê gốm Bát Tràng

- Tượng Tũ chăn dê gốm Bát Tràng - Khoảng Thế kỷ 18 - Cao 25cm

Danh mục: Tượng
Tượng gốm Tam Thái Nhật Bản

- Tượng gốm Tam Thái Nhật Bản Cao 21cm