MUA BÁN ĐỒ CỔ

Đồ cổ Việt Nam – Trung quốc

lo-mau-can-long

Một số đồ thời Càn Long Niên Chế - Men Thúy Hồng. – Lọ màu Càn Long - Đại Thanh Càn Long Niên Chế